Välkommen!

Bostäderna i BRF Ursvikskulle ligger kring en grön och umgängesvänlig innergård och består totalt av 170 bostadsrätter. Lägenheterna har väl genomtänkta planlösningar där varje kvadratmeter används på bästa sätt. Parkering finns i garage under gården.

NYHETER

Välkommen på extraårsmöte för BRF Ursvikskulle den 4 oktober 2020 klockan 14.00 på innergården BRF Ursvikskulle
 

OBS! avprickning 13:45, ta med ID-kort. För att vara röstberättigad behöver din månadsavgift vara betald senast samma dag som årsmötet.

Handlingar inför extraårsmötet finns för nedladdning på www.brfursvikskulle.se, önskar du dem i fysisk form vänligen skicka ett mail till brfursvikskulle@gmail.com

Vi håller självklart avstånd till varandra under mötet! Skulle det bli dåligt väder flyttar vi in mötet ner till garaget.

Varmt välkomna hälsar,
Styrelsen BRF Ursvikskulle

PS. Årsmötet kommer att hållas på svenska, men vi är medvetna om att flera av våra medlemmar har önskemål om engelska för att kunna vara med. Vi försöker lösa det på plats efter rådande omständigheter.

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Fastställande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 10. Beslut angående styrelsens förslag på nya stadgar. Beslut två.
 11. Föreningsstämmans avslutande
Läs hela inlägget »
2020-05-06
Årsmötesprotokoll
2020-04-13
Årsmöte på Zoom
2020-03-18
Kallelse, dagordning och handlingar till årsmöte 15 april
2020-03-13
Motionsstopp 18 mars!

Om föreningen

Har du frågor om din nya bostadsrätt, vill du läsa stadgarna eller kontakta din styrelse?

Bopärm

I Bopärmen hittar du utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till din nya lägenhet.

Felanmälan

Vem som ska ta emot din felanmälan beror på vilket typ av fel som uppstått. Du som medlem i bostadsrättsföreningen debiteras för sådana ärenden som är självförvållande.

Frågor

Har du frågor rörande allmänna utrymmen som gården, förråd, trapphus, namnbyte på ytterdörren så vänd dig till styrelsen.

Har du funderingar gällande ordning och reda eller vill förändra din lägenhet (t.ex. sätta upp parabol, markis etc.) ska du kolla Bopärmen om styrelsens godkännande behövs.

Hur fungerar en bostadsrättsförening.

6 stycken tips för din bostadsrätt.

Se vad som påverkar luft och värme i din bostadsrätt.