Garantibesiktningen

Viktig information!
Garantibesiktningen av bostadsrätterna BRF Ursvikskulle
 
Besiktningsmannen kommer behöva tillträda till din bostad under de uppgivna tiderna (se nedan), gör man inte bostaden tillgänglig under de uppgivna perioderna så anses bostadsrätten vara felfri då ingen ny besiktning kommer att göras. Detta betyder även att du inte kan anmäla garantifel i efterhand till Ikano Bostad AB.
Du som medlem är skyldig att göra bostaden tillgänglig, det innebär att vara på plats under hela den angivna tiden tills besiktningsmannen får tillträde till bostadsrätten. Har ingen möjlighet att närvara under de uppgivna tiderna så kan ni lämna låset i serviceläge samt skriva upp de garantifel som har upptäckts.

Följande förberedelser kan göras:
·          Inspektionsluckor vara borttagna eller öppnade
·          Eventuell badkarsfront vara demonterad
·          Fönster vara öppningsbara och prydnadssaker etc vara flyttade.

Garantifel i denna besiktning innebär rena garantifel såsom sprickor, svikt i golvet och andra funktionsfel. Det är besiktningsmannen som bestämmer vad som anses vara garantifel men ni får gärna uppmärksamma denne om ni själva identifierat garantifel.

Tyvärr är det inte möjligt att byta tid eller förändra planerad besiktning, det är endast under de uppgivna tidsramarna detta kan och kommer att genomföras.
  • 180214 kl 8-16 - Skrivargatan 31 alla lgh
  • 180215 kl 8-16 - Stallgatan 13 alla lgh
  • 180521 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 176 lgh 1001 - 1402
  • 180522 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 176 lgh 1403 - 1504
                                          Gamla Enköpingsvägen 178 lgh 1001 - 1204
  • 180524 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 178 lgh 1301 - 1504
                                          Gamla Enköpingsvägen 180 lgh 1001 - 1102
  • 180528 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 180 lgh 1103 - 1504
  • 181126 kl 8-16 - Gamla Enköpingsvägen 182  alla lgh
                                           Ladugårdsgatan 4 lgh 1001 - 1002
  • 181127 kl 8-16  - Ladugårdsgatan 4 lgh 1003 - 1404
                                           Ladugårdsgatan 6 lgh 1001 - 1002       
  • 181128 kl 8-16 - Ladugårdsgatan 6 lgh 1003 - 1404

Vänligen,
Styrelsen
BRF Ursvikskulle
Etiketter: garantibesiktningen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter