BRF Ursvikskulle värmejustering

Vi fick återkoppling från Ikano och följande problem har identifierats av besiktningsmannen vid Skrivargatan 31 och Stallgatan 13, som omgående ska åtgärdas:

  • Arbete med Undercentralen kommer att genomföras den 15 april för att påverka medlemmarna så lite som möjligt.
  • Värmen i garaget kommer också att utredas för att se hur det påverkar husen. Även rökluckorna och isolering kommer att tittas närmare på pga. av samma anledning.

Dessutom har man idag genomfört en injustering för att höja framledstemperaturen med ca. 8 grader.

Etiketter: värmejustering värme