Vad är ansvarsföredlningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen?