Andrahandsuthyrning

Föreningens lägenheter är till för permanent boende. Om du under en tid ändå vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste styrelsen lämna sitt samtycke. Regler kring andrahandsuthyrning styrs av Bostadsrättslagens bestämmelser om upplåtelse av lägenhet i andra hand (7 kap. 10§§ och 11§§)

Anmälan om andrahandsuthyrning görs via e-post till brfursvikskulle@gmail.com. Efter att anmälan inkommit sparas en kopia av föreningen för behandling, därefter godkänns/avslås ansökan av föreningen och besked lämnas till medlemmen.
 
Enligt stadgarna för Brf Ursvikskulle tar bostadsrättsföreningen ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelse med 10 procent av prisbasbeloppet. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Avgiften debiteras på månadsavgiften. 

OBS! Tänk på att styrelsen sammanträder en gång i månaden, därför måste din ansökan komma styrelsen till handa mer än en månad före du vill hyra ut din lägenhet. För mer information när styrelsen sammanträder besök hemsidan, www.brfursvikskulle.se 

För att styrelsen ska kunna fatta ett beslut på måste detta inkomma

  • Komplett ifylld ansökan med signaturer (ladda ner här)
  • Kopia på hyreskontraktet signerat
  • Underlag för att styrka studier alt. arbete på annan ort.
  • Anställningsbevis alt. underlag som styrker att hyresgästen/gästerna har inkomst.
  • Utdrag ur belastningsregistret, viktigt att kuvertet inte är öppnat. (Läs mer här)
  • Samt 2st referenser från arbetsgivare alt. tidigare uthyrare.


Skulle det framkomma att bostadsrätten uthyres utan styrelsens godkännande, kommer ett ärende påbörjas för brott mot Brf Ursvikskulles stadgar.
 
Mer att tänka på
Kontrollera med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringar som behövs för ett fullgott skydd.
Om du tar ut för hög hyra kan du bli återbetalningsskyldig.
Hyresintäkten skall du deklarera - se Skatteverket.