Miljötänket

Genom vårt levnadssätt så uppkommer det ständigt avfall. Vi har en förmånlig närhet till hantering av allt avfall. Årligen betalar föreningen stora pengar för hämtning av avfall och kostnaderna är beroende av hur mycket avfall vi slänger i våra sopstationer.
Om alla källsorterar så minskas avfallsmängden och i sin tur minskar kostnaden.
Vi alla måste ta ansvar och lämna rätt typ av avfall på rätt plats och i klartext innebär detta att allt som kan återvinnas ska återvinnas och lämnas in på rättplats där det tas om hand.

Sopsugen
Ett av de mest moderna sophanteringssystemen är sopsugen som vi har i Ursvik. Eftersom alla hushålssopor sugs till en central så slipper vi både ljud från sopbilar och obehaglig lukt som kan medfölja samt tillför en renare omgivning.
Vänligen observera att sopsugen är känsliga för stora objekt som trycks in eftersom det kan leda till stopp för hela kvarteren då nätverket är sammankopplad. 

Soprummen
Soprumen är till för de störra saker som man vill släng, detta betyder inte att allt kan slängas i soprummen. Läs instruktionerna noggrant och följ dem, slänger man fel saker i kärlen så tas det inte med kommande hämtningen vilket innebär att föreningen måste betala extra för verja specialhämtning. Dessa är helt onödiga och belastar endast  föreningen.