*** registrerades av Bolagsverket den 20:e november 2018